Jhin

VIRTUÓZ

V Ionii se můžete vydat prakticky do kterékoliv vesnice a uslyšíte tam příběh o zajetí Zlatého démona. Polapení tohoto krutého ducha se tam v podobě různých divadelních her a epických básní oslavuje dodnes.

Ale v jádru každého mýtu lze najít zrnko pravdy a pravda o Zlatém démonovi je úplně jiná, než jak se vypráví.

Tento nechvalně proslulý tvor celá léta sužoval jižní pohoří Ionie. V celé zhyunské provincii, a dokonce až v Shon-Xanu a Galrinu, připravila tato stvůra o život bezpočet poutníků a nezřídka zpustošila i celé osady, ve kterých po sobě zanechala jen zvráceně naaranžovaná mrtvá těla. Lesy pročesávala ozbrojená domobrana, města si najímala lovce démonů, po cestách hlídkovali mistři wuju… nic z toho však nedokázalo učinit řádění té zrůdy přítrž.

Když už zhyunská rada nevěděla jak dál, poslala uctivou prosbu o pomoc slavnému mistru Kushovi z řádu Kinkou. Kusho, který měl na starosti udržování rovnováhy mezi duchovním a hmotným světem, uměl démony zažehnávat víc než dobře. V tajnosti, aby se netvor nedozvěděl o jejich úmyslu, se Kusho se svým náctiletým synem Shenem a mladým učedníkem Zedem vydal do této provincie. Poskytli péči bezpočtu rodin, zničených kvůli ztrátám na životech, pečlivě prohledávali místa oněch hrůzných činů a hledali mezi zdejšími vraždami nějakou souvislost. Kusho si brzy uvědomil, že ani zdaleka nejsou první, kdo tohoto vraha pronásleduje, a sílilo v něm přesvědčení, že je to dílo něčeho, co se vymyká démonickým poměrům.

Po následující čtyři roky jim Zlatý démon unikal a dlouhé vyšetřování tyto tři muže změnilo. Kushova proslulá rudá hříva celá zbělela. Shen, jehož všichni milovali pro jeho důvtip a veselou povahu, zahořkl. A Zed, nejbystřejší žák Kushova chrámu, začal ve svých studiích zaostávat. Skoro jako by věděl, že ho hledají, démon se vyžíval v trýzni, kterou jim přinášel jejich nezdar.

Když velmistr konečně zjistil, co všechny vraždy spojuje, prohlásil údajně: „Dobro a zlo nejsou univerzální pravdy. Rodí se z lidské duše a každý vnímá jejich odstíny odlišně.“ Kusho chtěl v pátrání přestat, neboť se nyní domníval, že nehledají démona, nýbrž nějakého zvráceného člověka nebo vastaju, čímž se dostávají mimo jurisdikci Kinkou. Shen a Zed se však potom, co všechno obětovali, aby tohoto vraha dopadli, vrátit nechtěli, a tak ho přesvědčili, aby v honu pokračovali.

V předvečer slavností Duchovního květu v Jyomském průsmyku se Kusho převlékl za věhlasného kaligrafa, aby se vmísil do davu dalších pozvaných umělců. A vyčkával. Shen a Zed rozmístili pečlivě připravené pasti a nakonec stanuli přímo tváří v tvář své nenáviděné kořisti. Ukázalo se, že Kusho měl pravdu – tím slavným „Zlatým démonem“ byl prostý kulisář ze zhyunské kočovné divadelní a operní společnosti, jenž vystupoval pod jménem Khada Jhin.

Když Jhina dopadli, mladý Zed se chystal bezmocně se krčícího muže zabít, avšak Kusho Zeda zadržel. Připomněl svým žákům, že svou pravomoc už překročili, a že kdyby Jhina zabili, všechno by ještě zhoršili. Kusho se obával, že vědomí o Jhinově lidskosti by podrylo harmonii a důvěru, které definovaly ionskou kulturu, a mohlo by dokonce podnítit ostatní k páchání podobných zločinů. Navzdory Jhinovým činům se legendární mistr rozhodl vraha zajmout živého a zavřít jej do klášterního vězení v Tuule.

Shen nesouhlasil, ale podvolil se racionální logice a úsudku svého otce. Ovšem Zed, kterého stále v duchu pronásledovaly děsivé výjevy, jichž byl svědkem, neměl pro takovéto milosrdenství žádné pochopení, a říká se, že právě tehdy začala v jeho srdci klíčit zášť.

Jhin si ve vězení v Tuule nechával svá tajemství pro sebe a v průběhu let toho o sobě prozradil jen málo. Mnichové, kteří ho hlídali, si všimli, že je bystrým žákem a vyniká v mnoha různých oborech včetně kovářství, básnictví či tance. Nedokázali však najít žádný lék na jeho fascinaci smrtí. Mimo klášterní zdi mezitím Ionie upadla do chaosu, když do země vtrhla noxijská říše a válka probudila v poklidném národu krvežíznivost.

Jhin byl z Tuule osvobozen někdy po válce s Noxem, nejspíš proto, aby ho využil jeden z mnoha radikálních živlů, které ke konci konfliktu usilovaly o kontrolu nad Prvními zeměmi. Nyní má přístup k novým zbraním z Kashurijské zbrojnice, ačkoliv jak se k takovým nástrojům zkázy dostal a jakou spojitost má s Kashuri, zůstává záhadou.

Ať jsou jeho stínoví mecenáši kdokoliv, obdařili Jhina téměř nekonečnými prostředky a podle všeho je vůbec neznepokojuje rostoucí rozsah jeho „představení“. Nedávno napadl členy Zedova řádu Yánléi a masové vraždy a atentáty s jeho typickým „nádechem“ se začaly odehrávat nejen v mnoha ionských regionech, ale také ve vzdáleném Piltoveru a Zaunu.

Zdá se, že celá Runeterra může být plátnem pro zvrácené umění Khady Jhina, a kam dopadne jeho další tah štětce, to ví jen on sám.

Žádné komentáře

To comment you need to be logged in!

Translate »